بیانیه ماموریت

 

ماموریت صرافی امینُ الضرّاب ارائه خدمات منحصر به فرد به مشتریان با هدف جلب رضایت و امنیت می باشد و علاوه بر این به گسترش و رشد در مسیرِ ارائه خدمات سریع، ایمن و قابل اعتماد به مشتریان پایبند است.  و به طور مستمر بر موارد زیر تمرکز دارد:

      نوآوری:

      تلاش شرکت، در جهت استفاده از ابزار های نوین و روش های فناورانه انتقال پول، در راستای ارائه خدمات مدرن به مشتریان می باشد.

 

      کیفیت خدمات:

      با ارائه مداوم خدمات با کیفیت به شیوه حرفه ای ، شریک معامله ای منتخب شما در بازار ارز  می باشیم. 

   

        لذا شعار ما :        

امینُ الضرّاب: امین شما در"خدمات"

 

 

 

 

 

Mission Statement

to provide unique services for customers so as to gain satisfaction and security. In addition, We believe in expanding more over growing assurance and reliable services by excellent customer care

  :We are constantly focusing on the follow

         :Innovation     

          The company strives modern methods of money transfer, in order      

           to provide betterservices to customers                  

         

          : The Quality Of Service     

             we are your transaction partner of choice in the foreign      

              exchange market by consistently delivering quality service in a      

              professional and reliable manner      

              :Therefore, Our slogen             

“Amin o zarrab” : your trustee in “service”