۰۲۱۵۴۴۱۳۰۰۰ info@exchange.ir

مقایسه رشد قیمت در دو دهه

۴ بهمن ۱۴۰۱
سکه ۳۳۱ برابر، دلار ۵ برابر و انس جهانی ۶ برابر
 
سکه همچنان در روند صعودی خود حرکت میکند و از ۷۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۱ به بیش از ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است، یعنی ۳۳۱ برابر! قابل تأمل این که نیمی از این افزایش فقط در یک سال اخیر صورت گرفته است چرا که پارسال قیمت سکه در حدود ۱ میلیون تومان بود.
هر چند در این سالها همه چیز افزایش قیمت داشته است ولی قیمت سکه بسیار بیشتر از تورم اعم از تورم اعلامی و واقعی و حتی دلار بالا رفته است. به طوری که قیمت دلار از سال ۱۳۸۱ که ۸۰۱ تومان بود، تا امروز حدود ۵۳ برابر شده است . به عبارت دیگر رشد قیمت سکه حدود ۶ برابر رشد دلار بوده است. در نموداری دقیق تر به تغییرات قیمت سکه دو دهۀ اخیر پرداخته ایم.
 
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

حروف بزرگ و کوچک یکسان است.