۰۲۱۵۴۴۱۳۰۰۰ info@exchange.ir

سهولت در انجام امور ارزی

گروه  نرخ ارز
۱۴ آبان ۱۴۰۱

متقاضیان محترم خرید  ارز ، لطفا جهت  سهولت در انجام امور ارزی در(https://my.ice.ir) یا تارنمـای این صـرافی (https://exchange.ir) ثبت نـام نمائید  و پس از دریافــت پیامــک از سامانه  بازار مـتشکل ارزی به محل صرافی امینُ ضرّاب مراجعه نمایید. 

 

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

حروف بزرگ و کوچک یکسان است.