۰۲۱۵۴۴۱۳۰۰۰ info@exchange.ir

بازدهی بازارهای ایران در مقایسه با تورم

گروه  نرخ ارز
۴ آبان ۱۴۰۱

بازدهی انواع بازارها در ایران در مقاطع زمانی متفاوت در مقایسه با تورم طی یک سال اخیر نشان دهنده وضعیت رکورد سرمایه گذاری در ایران می باشد بطوریکه سرمایه گذاری در هیچکدام از بازارها نتوانسته سپر مناسبی جهت پوشش نرخ تورم و جبران کاهش قدرت خرید ریال باشد.

در تصویر اول بازدهی انواع بازارها طی یک سال گذشته با تورم مقایسه شده است که مسکن بهترین عملکرد را داشته است.

 

 

 

تصویر دوم مربوط به مقایسه بازدهی بازارها از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور می باشد که همچنان مسکن از سایر بازارها پیشی گرفته است.

 

 

 

تصویر سوم نشان دهنده مقایسه بازدهی بازارها طی ماه شهریور است که در قیاس با تورم صندوق درآمد ثابت و مسکن بهترین عملکرد را داشته اند.

 

 

 

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

حروف بزرگ و کوچک یکسان است.