۰۲۱۵۴۴۱۳۰۰۰ info@exchange.ir

روز معلم مبارک

گروه  نرخ ارز
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

هدف یک معلم رسم تصویری از آینده برای دانش آموز نیست 

بلکه راهی را نشان خواهد داد که توانایی رسم تصویر آینده خود را داشته باشد 

❤️ روز معلم مبارک ❤️

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

حروف بزرگ و کوچک یکسان است.