۰۲۱۵۴۴۱۳۰۰۰ info@exchange.ir

عوامل اصلی تاثیرگذار بر نرخ ارز

گروه  نرخ ارز
۳ خرداد ۱۳۹۶
 
نرخ ارز یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده سطح نسبی سلامت اقتصادی یک کشور است. نرخ ارز، نقشی حیاتی در تجارت دارد که برای بسیاری از اقتصادهای بازار آزاد ضروری است. اما نرخ ارزها در مقیاس کوچک تر نیز اهمیت دارد. این نرخ حتی بر بازده واقعی سرمایه گذاری در اوراق بهادار نیز تاثیر گذار است.
 

عامل شماره 1: تفاوت ها در نرخ تورم

طبق قانون کلی، یک کشور که نرخ تورم آن به طور مداوم پایین است، شاهد افزایش ارزش پول خود می باشد، زیرا قدرت خرید آن نسبت به واحدهای پولی دیگر افزایش می یابد. آن دسته از کشورها که  تورم بالاتری دارند عموما شاهد افت ارزش واحد پولی خود نسبت به واحدهای پولی شرکای تجاری خود هستند.
 

عامل شماره 2: تفاوت ها در نرخ بهره

بانک های مرکزی با دستکاری نرخ بهره، هم بر تورم و هم بر نرخ ارز تاثیر خود را اعمال می کنند. نرخ بهره بالاتر برگشت بیشتری را نسبت به دیگر کشورها به  قرض دهندگان ارائه می دهد. اگر تورم یک کشور بسیار بالاتر از دیگر کشورها باشد یا عوامل مازاد برای پایین آوردن ارزش پول آن ها استفاده شود، تاثیر نرخ بهره بالا کمتر خواهد بود. برای کاهش نرخ بهره شرایط برعکس می باشد.
 

عامل شماره 3: کسری حساب جاری

حساب جاری، تعادل تجاری میان یک کشور و شرکای تجاری آن است و بازتاب دهنده تمامی پرداخا ها میان کشورها برای کالاها، خدمات، بهره و سودهای سهام است. کسری در حساب جاری نشان می دهد که یک کشور کالاها و خدمات را بیشتر وارد می کند و صادرات آن ها کمتر است. در نتیجه این کشور سرمایه را از منابع خارجی قرض می گیرد تا کسری بودجه خود را، که موجب کاهش ارزش پولی آن در برابر شریک تجاری آن شده است،  جبران کند.
 

عامل شماره 4: بدهی دولتی

کشورها در تامین کسری بودجه در مقیاس بزرگ درگیر می شوند تا پروژه های بخش دولتی را پرداخت کنند که از سرمایه دولت استفاده می کنند. در حالی که چنین فعالیتی محرک اقتصاد داخلی است، کشورهایی با کسری و بدهی دولتی برای سرمایه گذاران خارجی جذابیت کمتری دارند. این امر به این دلیل است  که بدهی زیاد موجب افزایش تورم می شود و تورم بالا نیز به معنای پایین بودن ارزش پول آن کشور است.
 

عامل شماره 5: شرایط تجارت

شرایط تجارت یک کشور نسبتی است که قیمت های صادرات را با قیمت های واردات مقایسه می کند. اگر قیمت صادرات یک کشور با سرعت بسیار بیشتری نسبت واردات آن افزایش یابد، شرایط تجاری آن به صورت مطلوبی بهبود یافته است که این امر ارزش پول آن را نشان می دهد. با این حال، اگر قیمت واردات یک کشور بیش تر از سرعت صادرات آن افزیش یابد، ارزش پول آن ها در مقایسه با شرکای تجاریشان کاهش خواهد یافت.
 

عامل شماره 6: ثبات سیاسی و عملکرد اقتصادی

سرمایه گذاران خارجی به ناچار دنبال کشورهای پایدار با عملکرد اقتصادی قوی هستند که بتوانند در آن سرمایه گذاری کنند. آشفتگی سیاسی می تواند اطمینان به واحد پولی را از بین ببرد و همچنین موجب جابجایی سرمایه به واحدهای پولی کشورهای پایدارتر شود.
 

کلام آخر

بازگشت سهامی که واحد پولی را حفظ می کند متاثر از نرخ تبدیل پول آن کشور است. به علاوه، نرخ ارز به مقدار زیادی با فاکتورهای درآمد زا مرتبط است، مانند نرخ بهره، تورم و حتی کسب سرمایه از اوراق بهادار داخلی.
 
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

حروف بزرگ و کوچک یکسان است.